Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ze ZŠ a MŠ > Procvičování na domácí výuku 20. 4. - 24. 4. 2020

Procvičování na domácí výuku 20. 4. - 24. 4. 2020Úkoly k domácímu procvičování 20.4. - 24. 4. 2020

1.ročník

Čtení - HLASITÉ ČTENÍ DENNĚ!!!

          - písmeno ř Ř - slova ve slabikáři na str.63

         - slabikář str. 89 - PS str.11, slabikář str.90-91 PS str.12

        - okopírované listy jsou dobrovolné !!!

Psaní -  žlutá písanka str.23-24 - nácvik hH - nejdříve ve velké zelené písance

                                    str. 25 - přepis vět

                                     str.26 - nácvik I - nejdříve ve velké zelené písance

           - písmena vždy několikrát obtáhnout tužkou!!!

Matematika  - odčítání typu 15 - 5, 15 - 10

                     - nejprve procvičit s názorem např.počítadlo nebo víčka od PET lahví

                    - PS str.10 - celá, PS str.11 - 1,2,4,5,6,cv.3-ústně

                   - zelené rámečky do malého sešitu

                   - okopírované listy jsou dobrovolné!!

Prvouka    - jarní příroda

                - str.17/cv.1-ústně,cv.2 - doplň

                 - str 18/cv.4, cv.5 - doplň tiskacím písmem

 

2. ročník:

Český jazyk - PS velký str.10/5,6, str.11/7,8,9,10,11(věty z tohoto cvičení napište do škol.seš.)-

                      - opakování a prohlub. učiva SLOVESA

Matematika - fial. kniha "Moje počítání 5"-str.9,10,11,12- opakování numerace do 100

                      - bílá kniha "Počítáme zpaměti 2" str.18- opakování numerace do 100

                      - PL nakopírované (ve vestibulu) - dobrovolné - malovaná matematika

Čtení/psaní - v písance pokračujte 1 stranu, čtěte cokoli, ale každý den !!!

Prvouka - dobrovolný úkol - křížovky (ve vestibulu školy)

 

3. ročník:

Český jazyk - PL nakopírované (ve vestibulu) - vyjmenovaná slova po V - nauč se vyjm.slova

                     - písemně udělej PL str. 54,55,56

Matematika - PL nakopírované (ve vestibulu) - dělení 7,8 se zbytkem. Jsou to opět okopírované

                        dvě strany z učebn.(co půjde,piš do listů, do škol.seš. str.14/35.36,37,

                        str.15/41,43)

                       - opět vám pomůže www.matyskova-matematika.cz, 3.roč. 8.díl, str.42,43

                       - PL nakopírované (ve vestibulu) - opak. učiva geometrie

Prvouka - PS str. 16,17 - pracujte s učebn.str. 20-22 (opak. rostlin a živoč.)

               - křížovka dobrovolná - opak. učiva prvouky (ve vestibulu)

 

Čtení/psaní - písanka str.20, číst cokoli - hlasité i tiché čtení

                     - dobrovolný úkol (vymysli a napiš do seš. na čtení krátkou básničku o jaru,

                       můžeš udělat i ilustraci)

Anglický jazyk - PL nakopírované (zábavná angl. - dobrovolná)

                         - napiš do sešitu 10 vět o sobě

 

4. ročník:

Český jazyk - VZOR PÁN - !!pozor v č.jed. 3.p a 6.p PÁNOVI!!

                                            - !! pozor v množném čsle na 1.p - PÁNI, 4.p a 7.p - PÁNY!!

                                           - vždy si řekni vzor ve stejném tvaru ( pánovi x páni x pány)

                                          -   učebnice str.96-97 - ústně koncovky

                                          - PS str. 16, 17/cv4, cv.5-dokonči věty a doplň vzor ve stejném taru

                                         - PS str.18,19

 

Matematika               - učebnice str.55,56 - vyber si cvičení, které budeš chtít vypracuj

                                -   písemně do sešitu a zbývající si řekni ústně, nezapomeň slovní úloha

                                -   zápis,příklad, odpověď

 

Vlastivěda                     - Život ve středověku

                                     - učebnice str.28-31 - přečti si

                                      - PL str.17/1,2,3

                                      - PL str. 18/ 3 - doplň, cv.1,2 - ústně

 

Anglický jazyk - PL nakopírované(lekce 12, nová látka - vysvětlení THERE IS, THERE ARE)

                         - podívejte se do učeb. str.51 ústně, PS str.51/1,2

                         - PL nakopírované - věty There is, There are...

 

5. ročník:

Český jazyk - opak. příd. jmen měkkých x tvrdých:

                      - oranž. malý PS str. 44,45 (můžeš zkontrol. v klíči)

                      - PS velký str. 17/5, 17/6 (pozoruj, kdy je u příd. jmen přípona -ní/-ný a kdy

                        pouze koncovka - í)!!!

                     - PS velký str.18 - celá - opak. a procvič. učiva

Matematika - PL nakopírované (ve vestibulu) - tento týden se zaměříme na geometrii -

                        všechny úkoly z PL vypracujte do seš. na geometrii - jde pouze o opak. učiva

Přírodověda - SLUNCE, SLUNEČNÍ SOUSTAVA - 2PL-teorie-ústně prostudovat

                         2 PL - na doplnění

Anglický jazyk - 3 PL nakopírované (opak.uč.-místnosti, slovesa LIKE,DON´T LIKE,

                            DOESN´T like...)

                         - Denní režim (nová látka) - 1PL (slovní zásoba, slovesa), napiš do škol.seš.

                           svůj denní režim

Vlastivěda   - učebn. str.6-7, PL str.3 celá

                   - učebn.str.8,9, PL str.4, cvič. 4,5,6,7