Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Kronika školy > školní rok 2008/2009

školní rok 2008/2009

Drakiáda

V měsíci říjnu se uskutečnila tradiční "drakiáda" pro žáky ZŠ i děti z MŠ.

Halloween

31. 10. se konal průvod strašidelných světýlek hrůzostrašných strašidel. Sešli jsme se v 18.00 hod před základní školou. K vidění bylo plno velkolepých kostýmů, a každý kdo nás potkal se nás bál!!!

Plavecký výcvik

Od 18. 11. do 16. 12. se děti zúčastnily plaveckého výcviku v Kutné Hoře. Tentokrát využily plavání i některé maminky s malými dětmi.

Mikulášská nadílka

5. 12. k nám do ZŠ přišel čert a Mikuláš. Někdo zpíval, jiný řekl básničku akaždý dostal od Mikuláše sladkou odměnu. Důležité je, že se nikdo nebál a nikoho čert neodnesl s sebou do pekla.

Vystoupení v Čáslavi

Dne 17. 12. 2008 vystoupila mladší i starší děvčata z kroužku "Cvičení s hudbou" v Dusíkově divadle v Čáslavi. Vystoupení pořádal DDM v Čáslavi.

Vánoční besídka

V neděli 21. 12. se konala Vánoční besídka dětí ze ZŠ a MŠ ve Vlkanči. Program byl zahájen ve 14.00 hod v sále místního pohostinství. Děti vystoupily s krátkým pásmem básní avánočních koled. Dále zacvičila děvčata z tanečního kroužku. A na závěr se představil dramatický kroužek s pohádkou Perníková chaloupka.

Zápis do 1. roč.

Ve středu 11. 2. 2009 se konal v Základní škole ve Vlkanči od 15.00 do 18.00 hod. zápis dětí do 1.roč. pro školní rok 2009/2010. Rodiče vstupovali do budovy základní školy s otázkou „jak to zvládne naše dítě?“. Na zápis se ale všechny děti těšily, protože školu znají z návštěv s MŠ. Nejprve rodiče vyřídili nezbytné formality a pak již děti kreslily a plnily mnoho úkolů: poznávaly pohádkové knížky a bytosti, písmena, číslice a geometrické tvary. Povídaly si o zvířátkách, o ovoci a zelenině. Úkoly plnily s radostí a domů si odnášely hezké dárky od svých budoucích spolužáků. Do 1. ročníku byli zapsáni 2 chlapci a 3 dívky.