Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Kronika školy > školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007

Velký slet čarodějnic

30. 4. 2007 se konal "velký slet čarodějnic" u základní školy. Děti ze ZŠ i MŠ se staly v tento den čarodějnicemi a předvedly svůj velký rej s košťaty rodičům a ostatním. Po krátkém programu se konal průvod obcí.

Den s hasiči v Kutné Hoře

Dne 3. 5. 2007 se žáci ZŠ zúčastnili se svými pedagogy "dne otevřených dveří" HZS (Hasičský záchranný sbor) v Kutné Hoře. Žáci mohli sledovat zásah záchranných jednotek při simulovaném požáru. Společně si prohlédli hasičskou stanici, auta i zachránné obleky. Sedli si nejen do hasičského auta, ale i do auta policie a záchránné zdravotní služby. 

Výstava výtvarných prací žáků v Havlíčkově Brodě

Od středy 9. 5. do neděle 13. 5. 2007 se koná v Havlíčkově Brodě v kulturním domě Ostrov okresní výstava výtvarných a literárních prací žáků  ZŠ a MŠ, která je doprovázena divadelními představeními pro děti. Žáci naší základní školy se také účastní se svými výtvarnými pracemi. Za odměnu shlédnou divadelní představení v pátek 11. 5. od 09:00 hod. Tuto výstavu může v těchto dnech navštívit každý. Zajeďte se do Havlíčkova Brodu podívat!

Oslava Dne matek

V neděli 13. 5. 2007 od 13:30 hodin se bude, v sále pohostinství ve Vlkanči, konat besídka dětí z naší školy a školky .

Maminky a babičky, budeme pro vás recitovat, zpívat a tančit. Přijďte se na nás podívat i Vy ostatní.

Finanční příspěvek pro "START" prvňáčka

Chceme pomoci Vám, rodičům prvňáčků, při startu vašeho dítěte ve škole. Víme, že s nástupem do školy se pojí i nemalé finanční výdaje. Proto každému prvňáčkovi, který nastoupí do naší školy, daruje obec finanční příspěvek.

Pro tento rok jsme se snažili stanovit (s ohledem na současné ceny učebních pomůcek) optimální výši příspěvku. Příspěvek byl tedy stanoven a schválen obecním zastupitelstvem

ve výši 10.000,- Kč. Částka bude vyplacena zákonnému zástupci dítěte a to na obecním úřadě paní hospodářkou, ihned po zahájení školní docházky dítěte do naší školy.

Finanční příspěvek je však podmíněn absolvováním všech ročníků naší školy dítětem. Pokud by mezitím přestoupilo na jinou školu, bude obec požadovat navrácení poměrné části tohoto příspěvku.

Den otevřených dveří

V pátek

18. května 2007 se bude od 9:00 do 18:00 hodin konat den otevřených dveří v ZŠ a MŠ.

Program

  • 9:00-11:00

bude probíhat běžná výuka,při této příležitosti si budete moci prohlédnout naši školu a školku

  • 11:00

dopolední divadelní představení “KOČIČINY” , které si pro Vás připravily naše děti

  • 11:30-17:00

opět si budete moci prohlédnout naši školu a školku a zapojit se do dětských her

  • 17:00

odpolední divadelní představení“KOČIČINY”

  • 18:00

ukončení dne otevřených dveří

Těší se na Vás případní spolužáci, učitelé a pracovníci naší školy a školky.

Divadelní vystoupení v Církvici

Ve středu 6.června 2007 jsme s naším tanečním a divadelním kroužkem byli na vystoupení v kulturním domě v Církvici.

Ve spolupráci s místním dětským divadelním spolkem jsme uspořádali dvě divadelní představení. Jedno pro postižené děti z Diakonie Čáslav a druhé pro děti z okolních mateřských a základních škol. Představení se skládalo ze dvou pohádek, církvičtí hráli „O Smolíčkovi“ a my naše oblíbené „Kočičiny“.

Naše děti si vyzkoušely, jaké je to, stát na opravdovém jevišti, protože doposud hrály jen v prostorách mateřské školy.

Byla to určitě zajímavá zkušenost a velmi příjemně strávené dopoledne.

Školní výlet do Prahy

Ve čtvrtek 14.6. jsme se vydaliza historickými památkami do Prahy. Po " starých zámeckých schodech " jsme vstoupili na Pražský hrad. Nejprve jsme se podívali z vyhlídky  na stověžaté město. Prohlídka hradu přes nádvoří směřovala ke katedrále sv.Víta. Děti byly nadšené z růžicového okna a všech vitráží, z obrovských dochovaných prostor, které se pro nás dochovaly. Za poledního žáru jsme viděli slavnostní střídání stráží.Z Hradu jsme si to namířili na Karlův most, prohlédli jsme si Kampu a Čertovku. Naše kroky pak směřovaly na Staroměstské náměstí , kde jsme si počkali až úderem 15.00 vyjdou apoštolové na Staroměstském orloji a smrtka zazvoní a Jidáš zatřese sáčkem, kohout zakokrhá a je konec krásné podívané. Nezbytný byl nákup dárků pro sebe i rodiče na Václavském náměstí. Poslední foto pod sochou sv.Václava a pak již směr hlavní nádraží. Byli jsme unaveni ze sluníčka i z pražských ulic, ale každý z nás si odvážel domů spoustu krásných zážitků.

Výtvarná soutěž "Hasiči očima dětí"

Všichni žáci naší školy se zúčastnili výtvarné soutěže "Hasiči očima dětí" se svými obrázky, které tématicky zaměřili na práci hasičů. V pátek 15.6. přijeli zástupci SH v Kutné Hoře a předali ceny dvěma žákyním. V kategorii mladší žáci získala ocenění Tereza Bendová z 2.roč. a v kategorii starších žáků Lucie Altmannová ze 4.roč. K získanému ocenění jim všichni blahopřejeme!!!