Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > MŠ 2021 / 2022

MŠ 2021 / 2022

 Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ

 • děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky,děti s OŠD
 • děti, které dosáhnou tří let věku do 31.8. daného kalendářního roku
 • trvalé bydliště v obci Vlkaneč,Kozohlody,Přibyslavice

Doplňující kritéria 

 • děti rodiče samoživitele
 • dítě, které má v MŠ již sourozence

POZOR  ZMĚNA !

Od 10.9.2020 platí, že doprovod dítěte je povinen mít zakrytá ústa a nos po celou dobu v MŠ, kde se sdružuje jen nezbytně nutnou dobu.

Změna!- od 25.2.2021 - v době od 12.10 hod. do 12.25 hod. má zákonný zástupce povolený vstup  (s respirátorem! ) do budovy MŠ. Budovu musí opustit nejpozději ve 12.25 hod., kdy přicházejí děti ze ZŠ na oběd.

Informace k začátku školního roku MŠ 2021 / 2022

Zahajovací schůzka rodičů se v letošním roce konat nebude (z důvodu bezpečnosti - zákaz vstupu cizích osob ...do budovy MŠ - Covid 19 ).

Informace týkající se provozu a dění v MŠ budou umístěny na informačních nástěnkách a web. stránkách ( v nutných případech po tel. domluvě je možnost konzultační schůzky ).

Evidenční listy : nahlásit změny - tel. čísla,adresa,emaily.

Divadla: z důvodu opatření nebudou.

Kroužky v MŠ : informace budou zveřejněny během září - sledujte web. stránky MŠ , informační nástěnku.

Výtvarné potřeby budou zakoupeny MŠ na fakturu a následně rozpočítány ( počet dětí ).

Co děti potřebují do školky ?

 • pohodlné oblečení do třídy: tričko,kalhoty (na gumu ),tepláky...
 • přezuvky do třídy - pevné a bezpečné - ne pantofle !
 • náhradní spodní prádlo a oblečení ( u malých dětí raději více)
 • oblečení na pobyt venku - sportovní oblečení, obuv
 • na odpolední odpočinek - pyžamo nebo noční košili
 • holínky, pláštěnku (deštníky jsou z bezpečnostních důvodů zakázány )
 • 1x roušku ( v šatně v sáčku )
 • plastovou lahev, kterou si bude denně nosit domů k dezinfekci

CO BY DÍTĚ MĚLO UMĚT PŘED NÁSTUPEM DO MŠ

 •  spolupracovat při oblékání
 • najíst se lžící a pít z hrnku-vydržet při jídle sedět u stolu
 • používat toaletu ( včas si říct )
 • umět si říct co potřebuje
 • umět si umýt ruce mýdlem a utřít do ručníku
 • ujít určitou vzdálenost
 • zvládat chůzi po schodech
 • poznat si svoje oblečení
 • do MŠ bez plen

Žádáme rodiče o dodržování následujících pravidel:

V případě, že dítě vykazuje znaky infekčního onemocnění - rýma,kašel, dušnost, průjem, zvýšená teplota,únava..- jej nesmí učitelka do školky přijmout a to ani v případě, že jde o alergickou reakci!

 

 

 

 INFORMACE K DISTANČNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO PŘEDŠKOLÁKY :

Dbejte prosím na správné sezení dítěte a správné držení tužky.

stažený soubor (3).jfif

 

ZÁŘÍ V  MŠ - INTEGROVANÝ BLOK : JÁ A MOJI KAMARÁDI

1.Podtéma - Vítáme vás ve školce

-vzpomínka na prázdniny

-adaptace - třída,hračky,kamarádi

-seznámení s okolím MŠ   

2.Podtéma - To jsou moji kamarádi

-jak se k sobě chováme,dodržování pravidel

-moji kamarádi

-moje rodina,moje město  

3.Podtéma - Z pohádky do pohádky

-pohádkové postavy

-nejznámější pohádky

-poslech pohádek

-omalovánky

                                                                

 

Dítě a jeho tělo -chůze s vyhýbáním mezi sebou,mezi překážkami,běh k cíli,házení do výšky,výskoky na zavěšený předmět,procvičování koordinace drobných prstových svalů - tvoření z papíru,zdokonalování dovedností - mytí rukou,oblékání,stolování...,relaxační cviky,rozvíjení smyslového vnímání - hmat,...

 

Dítě a jeho psychika - rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností,rozvoj smyslového vnímání,rozvoj pozornosti,posilování přirozených poznávacích citů - zvídavost,radost z objevování...,vytváření základů pro práci s informacemi,...

 

Dítě a ten druhý -seznamování se s pravidly chování ve vztahu k druhému,stanovení pravidel soužití ve třídě,co je přátelství a jaké chování do přátelství nepatří,zapojení se do činnosti ve skupině,ekologické chování,...

 

Dítě a společnost -rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí(spolupracovat, podílet se)...

 

Dítě a svět -seznamování s místem a prostředím,ve kterém dítě žije,rozvíjení poznatků o krajině v okolí,získávat dovednosti v péči o okolí,pitná voda - kde se bere a jak s ní zacházíme,...

 

 Procvičování - Skákal pes přes oves,                           Rozpočítadlo - Eva, Eda, Véna

                          přes zelenou louku.                                                         mají pěkná jména.

                                    Šel za ním myslivec,                                                        Eva tam, Eda sem,

                          péro na klobouku.                                                            a ten Véna půjde ven.

                          Pejsku náš,co děláš,

                          žes tak vesel stále.                                                          Eniky, beniky, be ba bu,

                         Řek bych vám,nevím sám,                                              budem si hrát na babu.

                         hop a skákal dále.                                                            Kdo tu babu pobaví,

                                                                                                                                                                  ten se ji pak nezbaví.

 

 

 Náměty na tvořivé stránky :

www.predskolaci.cz, www.vytvarne-namety.cz, www.wikiskripta.eu,

www.vesela-chaloupka.cz, www.promaminky.cz,www.sikovny-cvrcek.cz, www.tvorive.estranky.cz

                                      

 

 

-

 AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2020 / 2021

 Pohádka  O Perníkové chaloupce a Boudo, budko se dětem vydařila a už nacvičují další.

 

 IMG_3798.JPGIMG_3808.JPGIMG_3804.JPGIMG_3814.JPG

  

Uspávání skřítků Podzimníčků

019.JPG021.JPG

 

 

 Mikuláš , čert a anděl

IMG_3879.JPG

Zdobíme stromeček

IMG_3904.JPG

Vánoční besídka v MŠ

IMG_3955.JPG

 Karneval 2021 - děkujeme maminkám za občerstvení pro děti.

 IMG_4090.JPG

DEN  ZEMĚ V MŠ

IMG_4292.JPG

ČARODĚJNICE V MŠ

IMG_4347.JPG

LÁSKOVNÍK

IMG_4411.JPG   IMG_4401.JPG

 EXKURZE- VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ

IMG_4430.JPGIMG_4425.JPGIMG_4420.JPG

MDD - Ranč DALU

  IMG_4448.JPG      IMG_4465.JPG 

MALOVÁNÍ  NA  HRNEČKY

IMG_4540.JPGIMG_4547.JPG

IMG_4557.JPGIMG_4539.JPG

 VÝROBA hmyzích domečků- HMYZÁCI

IMG_4561 (1).JPGIMG_4565 (1).JPGIMG_4563.JPGIMG_4562.JPG

 IMG_4571.JPGIMG_4578.JPG

 PŘEDŠKOLÁCI VE ŠKOLE

IMG_4584.JPG  IMG_4585.JPG

IMG_4587.JPG  IMG_4589.JPG

 

PRAVĚKÁ  ZVÍŘATA

IMG_4716.JPG       IMG_4766.JPG

 

ŠERPOVÁNÍ  PŘEDŠKOLÁKŮ

IMG_4634.JPG    IMG_4659.JPG  IMG_4660.JPG

IMG_4671.JPG  IMG_4699.JPG

 

 

 AKCE  VE  ŠKOLNÍM  ROCE  2021 / 2022

 

Začínáme - školní rok 2021/2022

IMG_4777.JPG IMG_4792.JPG

IMG_4824.JPG IMG_4796.JPG

 

 

          Kroužky         

KULIFERDA  - pro předškoláky-  vede Lucie Bernatová

BUMTARATA - pro děti 4 - 5 leté - vede Olga Jonášová

                   

 

          Projekty v MŠ

 

Naše MŠ je zapojena do celorepublikového projektu : 

Celé Česko čte dětem (děkujeme všem maminkám,

starším sourozencům..,kteří nám pomáhají tento 

projekt realizovat).

 

celé česko čte dětem.png

IMG_0891[1][1].JPG

 

Další projekt,který se připravuje: Hmyzí hotel a

škvoroviště 

 

 

Dny otevřených dveří - do odvolání zrušeno

 

 

ORGANIZACE DNE V MŠ

6.30 - 7.45 - " Vyberu si co mě baví " - scházení dětí,volný výběr z nabídky různých činností pro všechny děti

8.00 - 8.45 - didaktické cílené činnosti ve skupinách,individuálně, ranní cvičení ( relaxační cvičení ),indiv. přístup

8.45 - 9.05 - " Svačinka pro mlsné jazýčky " - jak o sebe pečujeme,hygiena , stolování

9.05 - 9.45 - " Objevujeme svět malými krůčky " - dopolední činnosti zahrnující všestranný rozvoj dítěte

9.45 - 11.45 - pobyt venku

11.45 - 12.10 - " Na čem si dnes pochutnáme ?" - hygiena, kultura stolování,oběd,

12.25 - 14.00 - " Odpočinek s pohádkou " - odpočinek na lůžku,stlaní postýlky,chvíle pro tvořivé činnosti starších dětí

14.00 - 14.45 - hry a zábavné činnosti,pobyt venku

14.45 - 15.05 - " Ještě jedna svačinka"

15.05 - 16.00 - " Hrajeme si s kamarády " - sezonní činnosti - zahrada, vztahy v kolektivu,odchod domů

 

PROVOZ

Pokud nemáte vážný důvod ( lékař ) voďte děti do školky nejpozději do 7.45hod.Pozdějším příchodem rušíte děti v   započaté  činnosti a zároveň jejich bezpečnost.Protože je pani učitelka musí nechat ve třídě a jít Vám odemknout dveře.

Zároveň žádáme, posuzujte uvážlivě zdravotní stav vašich dětí.

I " pouhá rýma " se v dětském kolektivu velmi snadno a rychle rozšíří a ohrožuje zdraví všech.

 

 

Bezpečnost dětí

 7.45 - 12.10 hod. MŠ uzamčena

12.10 - 12.25 hod. MŠ odemčena

12.25 - 15.05 hod. MŠ uzamčena

15.05 - 16.00 hod. MŠ odemčena

  

Chtěli bychom touto cestou poděkovat Všem rodičům...,kteří s námi v loňském roce spolupracovali.Moc si toho vážíme a zároveň nás to povzbuzuje v další práci.