Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > MŠ 2020 / 2021

MŠ 2020 / 2021

 Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ

 • děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky,děti s OŠD
 • děti, které dosáhnou tří let věku do 31.8. daného kalendářního roku
 • trvalé bydliště v obci Vlkaneč,Kozohlody,Přibyslavice

Doplňující kritéria 

 • děti rodiče samoživitele
 • dítě, které má v MŠ již sourozence

POZOR  ZMĚNA !

Od 10.9.2020 platí, že doprovod dítěte je povinen mít zakrytá ústa a nos po celou dobu v MŠ, kde se sdružuje jen nezbytně nutnou dobu.

Změna!- od 25.2.2021 - v době od 12.10 hod. do 12.25 hod. má zákonný zástupce povolený vstup  (s respirátorem! ) do budovy MŠ. Budovu musí opustit nejpozději ve 12.25 hod., kdy přicházejí děti ze ZŠ na oběd.

Informace k začátku školního roku MŠ 2020 / 2021

Zahajovací schůzka rodičů se v letošním roce konat nebude (z důvodu bezpečnosti - zákaz vstupu cizích osob ...do budovy MŠ - Covid 19 ).

Informace týkající se provozu a dění v MŠ budou umístěny na informačních nástěnkách a web. stránkách ( v nutných případech po tel. domluvě je možnost konzultační schůzky ).

Možnost přihlášení na plavecký výcvik: 8.10.2020 - 12.11.2020

(čtvrtek 5 x 2 h) - prosíme rodiče, aby pečlivě zvážili umístění dítěte

( doba trvání kurzu je 2 hodiny ).

Evidenční listy : nahlásit změny - tel. čísla,adresa,emaily

Divadla: z důvodu opatření nebudou

Kroužky v MŠ : informace budou zveřejněny během září - sledujte web. stránky MŠ , informační nástěnku.

Výtvarné potřeby budou zakoupeny MŠ na fakturu a následně rozpočítány ( počet dětí ).

Co děti potřebují do školky ?

 • pohodlné oblečení do třídy: tričko,kalhoty (na gumu ),tepláky...
 • přezuvky do třídy - pevné a bezpečné - ne pantofle !
 • náhradní spodní prádlo a oblečení ( u malých dětí raději více)
 • oblečení na pobyt venku - sportovní oblečení, obuv
 • na odpolední odpočinek - pyžamo nebo noční košili
 • holínky, pláštěnku (deštníky jsou z bezpečnostních důvodů zakázány )
 • 1x roušku ( v šatně v sáčku )
 • plastovou lahev, kterou si bude denně nosit domů k dezinfekci

CO BY DÍTĚ MĚLO UMĚT PŘED NÁSTUPEM DO MŠ

 •  spolupracovat při oblékání
 • najíst se lžící a pít z hrnku-vydržet při jídle sedět u stolu
 • používat toaletu ( včas si říct )
 • umět si říct co potřebuje
 • umět si umýt ruce mýdlem a utřít do ručníku
 • ujít určitou vzdálenost
 • zvládat chůzi po schodech
 • poznat si svoje oblečení
 • do MŠ bez plen

Žádáme rodiče o dodržování následujících pravidel:

V případě, že dítě vykazuje znaky infekčního onemocnění - rýma,kašel, dušnost, průjem, zvýšená teplota,únava..- jej nesmí učitelka do školky přijmout a to ani v případě, že jde o alergickou reakci!

Opětovný návrat dítěte do školky je možný až s potvrzením od lékaře, že dítě není infekční a nevykazuje onemocnění rýma, kašel,...(pouze zdravé děti !) - v případě , že dítě trpí alergiemi, doporučujeme opatřit toto potvrzení předem.

 

Vážení rodiče, vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda dne 26.2.2021 rozhodla o uzavření MŠ. Sledujte průběžně informace zde na webu MŠ a ZŠ.

 

 INFORMACE K DISTANČNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO PŘEDŠKOLÁKY :

Předškoláci - Úkoly ( 1.- 5.3.2021 ) :

Pracovní sešity KULIFERDA - č.1,2 a 5 - grafomotorika (úkol - Korálky, Kouzelný kobereček, Schody, Já a moje značka... )

U dětí rozvíjí zrakové vnímání, sluchové vnímání, předmatematické dovednosti, grafomotoriku, řeč a myšlení, emoční a sociální zralost..

Dbejte prosím na správné sezení dítěte a správné držení tužky.

stažený soubor (3).jfif

 

ČERVEN V  MŠ - INTEGROVANÝ BLOK :
                  

Dítě a jeho tělo - běh v prostoru mezi překážkami, udržení rovnováhy, odhadování vzdálenosti, protažení těla, procvičování obratnosti, pohotového výběhu s přeskokem překážky,tvary předmětů,rozlišovat chutě a vůně, vnímat hmatem, upevňování návyků v péči o zdraví...

 

Dítě a jeho psychika - posilování citových vztahů k mamince, rodině,naučit se zpaměti krátké texty - písničky, básničky, pohádky, jednoduchá dramatizace,sleduje očima zleva doprava, soustředit se na činnosti a udržet pozornost , dětským způsobem projevuje, co cítí - soucit, náklonnost, radost, zachytí a vyjádří své prožitky...

 

Dítě a ten druhý - vyjádření rytmu ve slovech s pohybem ruky,chápe,že všichni lidé(děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný, dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití ...

 

Dítě a společnost - radost z tvorby různými materiály, rozvíjet tvořivé fantazie pro tvary a barvu, tvarování modelovací hmoty v dlani, na podložce, slepováním částí, vyposlechnutí příběhu , povídání o přečteném, pochopí, že každý má ve společenství ( v rodině,v herní skupině) svou roli,podle které je třeba se chovat, sleduje se zájmem představení a hodnotí svoje zážitky - literární, hudební...

 

Dítě a svět - poznávání ekosystému - les, louka, poznávání, co rostliny potřebují k růstu, síla přírodních jevů a počasí a možné nebezpečí pro člověka, možnost ochrany před nebezpečím, chování mužů k ženám, chlapců k dívkám...

 Logopedické básně:

 

Leze hlemýžď v poli,                                  Povídala pračka,

leze do údolí,                                               prát je pro mě hračka,

leze, leze do zelí,                                         elektrický motor mám,

doleze tam v pondělí.                                 motor vrčí, pere sám.

 

Mařenka s Jiřinkou

přikryjí se peřinkou.

Pod peřinkou dobře je,

peřinka je zahřeje.


 

 Náměty na tvořivé stránky :

www.predskolaci.cz, www.vytvarne-namety.cz, www.wikiskripta.eu,

www.vesela-chaloupka.cz, www.promaminky.cz,www.sikovny-cvrcek.cz, www.tvorive.estranky.cz

 

Každý z předškoláků obdržel-výtvarný balíček  (výtvarné potřeby pro tvoření). Úkol : Vyberte si z nabídek zde na webu a společně s rodiči něco vytvořte,vyrobte…

Budeme moc rády když si z nabídnutých činností vyberete a společ-

ná práce s Vašimi dětmi bude pro Vás příjemně stráveným časem.

Zároveň budeme rády, pokud nám některý z Vašich výrobků po zno-

vuotevření MŠ přinesete ukázat nebo pošlete fotku na email MŠ.

 

AHOJ DĚTI - JARO ŤUKÁ NA DVEŘE   (1.3.-5.3.2021 )

 

Aby se nám dobře pracovalo, trochu se protáhni.

" Nevídáno, neslýcháno (zakrýt oči,potom uši),

Barča cvičí každé ráno(ruce pokrčit v loktech a podle rytmu narovnat ).

Nejdřív nohy protahuje (protahovat nohy před sebe - ťuk špičkou),

do výšky se vytahuje (co nejvíce se vytáhnout ).

Potom dřepy dělá( dřep ),

ta je pilná jako včela."

 

Jaro je začátek koloběhu života v přírodě.Sluneční paprsky ohřívají zem.Začíná růst tráva, rozkvétají jarní květiny.Ptáci přilétají z teplých krajin, probouzejí se "zimní spáči".Rodí se mláďata.Lidé začínají pracovat na zahradách a polích.IMG_4166.JPG    

IMG_4167.JPG

 

Jarní měsíce jsou - březen.duben,květen.Jaro ale začíná 20.-21. března.Je to jarní rovnodennost - den i noc jsou stejně dlouhé.

 

Naučit báseň - Sněženky se probudily,vykukují z travičky.

                          Já sněženky poznám dobře,podle jejich hlavičky.

 

Vyrob si sněženku podle návodu

IMG_4191.JPGIMG_4192.JPG

IMG_4193.JPGIMG_4194.JPG

Vyrobené a nalepené sněženky mohou děti přinést do MŠ (po znovuotevření).

 

Číselná řada 1 - 6 (děti znají 1 - 4 )

1 - Jednička je jako bič, než řekneš dva, už je pryč.

     Jednička je jako bič,raz,dva,tři a už je pryč.

2 - Po jedničce, buď , jak buď, přijde dvojka jak labuď,

     dvojka přijde, jak labuď,hlavně tu labuď nebuď.

3 - Nad sebou dva oblouky, sláva, už jsme u trojky!

     Řekni s námi " tři, tři, tři,"ať se hlavička bystří.

4 - Co je tahle židlička, co na ni skáče opička,

     " Já jsem opička Ola, to je čtyři! hej hola.

5 - Tlustý bříško se stříškou je pětka, jako bambule,

     ve škole je to kule,tak ať nejsi po škole.

 Tento týden jsme měli opakovat číselnou řadu až do čísla 5.

Nakresli 1 - míč,auto, květinu

                2 -vlak,mrak

                3 - kočka

                4 - korálky

                5 - hrnečky

 Prosím rodiče , aby dětem rozdělili čtvrtku nebo papír A4 na 6 dílů.  Do prvního dílu napsali číslo 1, do druhého číslo 2 , do třetího číslo 3 adt. až do čísla 5( číslo  6 příště), přečetli dětem zadání.U čísla 1 bude jeden míč, auto...,u čísla 2 budou dva vláčky,mraky, u čísla 3 budou tři kočičky...

 

 Určování počtu slabik ve slově - pracovní listy na webové stránce:http:/www.maminkam.cz/pracovní-listy-zaklady-cteni-pro-predskolaky

 První i druhý pracovní list  rozkliknete ,obrázek se zvětší a můžete vytisknout - děti si tleskáním slovo rozdělí a puntíky zaznamenají pod obrázkem -  vzor au-to dva puntíky, klíč - jeden puntík...

 

Jarní rozpočítadlo - Petrklíč

U potoka roste kvítí,

říkají mu petrklíč,na koho to slovo padne,

ten musí jít z kola pryč.

 

Rozloučím se s vámi opět cvičením - JÓGA SE SLUNÍČKEMIMG_4195.JPG

 Posaď se do sedu a obejmi kolena.Narovnej záda, ramena táhni dolů,podívej se dopředu.

 IMG_4196.JPG

Vyhrb záda, ještě více přitáhni kolena k hrudníku.Čelo jemně přitáhni ke kolenům.

IMG_4197.JPG

 

Zhoupni se jako kolébka zepředu dozadu.Pohoupej se mírně na jednu i druhou stranu.

 

 

 CO  TO  KVETE  NA  ZAHRÁDCE ( 8.- 12.3.2021 )

 

 Předškoláci - úkol - pracovní sešit Kuliferda č.3 (Jaro)

 - Jarní louka - (strana 5, předmatematické dovednosti, poznatky ) : Poznáš jarní květiny na obrázku? Spočítej, kolik jich je. Zkus počet zapsat do správného vajíčka číslicí, nebo pomocí puntíků.

Úkol : Výlet do přírody : Najít jarní kytičku. Kdo našel Petrklíč? Umíš slovo rozložit? PETR-KLÍČ. Víš, co odemyká JARO? Přemýšlej, co vše se dá klíči odemknout. Jak by asi vypadal klíč, který by otevřel jaro? Jakou by měl velikost, barvu....? Můžeš si takový klíč nakreslit, vyrobit, vystřihnout.. 

V přírodě : NAJDI - Jarní kytičku, Pupen, Hnízdo

                  DOTKNI SE - Kůry stromu, Trávy, Kamene

                  POSLOUCHEJ - Zpěv ptáků, Tekoucí vodu v potoce..

Poznáš jarní kytičky ? - vyjmenuj je

jaro - kopie.jpgsněženka.jpgbledulka.jpg

Nauč se nějakou jarní básničku :

CK83SMX9.jpg

Zazpívej si pro radost písničku :

8OOH5RIW.jpg

Zacvič si jarní rozcvičku s říkankou :

Podívej se támhle v trávě, ( dřep, rozhlížet se )

kytička vyrostla právě, ( ze dřepu pomalu do stoje )

čechrá si zelenou sukýnku, ( stoj snožmo, ruce v bok, kroutíme 

                                                 zadečkem )

protahuje si barevnou hlavinku. (stoj snožmo, opatrně naklánět

                                                        hlavu )

Sluníčku lístky natahuje,(stoj roznožmo, ruce natahovat nad hlavu)

ještě se ospale protahuje. (stoj roznožmo, ruce nad hlavou, úklony

                                             do stran )

Na louce není jediná, ( stoj snožmo, ruce a hlava ,,ne,ne,,)

protože jaro už začíná. (stoj snožmo, ruce dělají velké kruhy před

                                       tělem )

Vyrob si podle návodu jarní dekoraci  :

PIF99BAC.jpg

 

 

JARNÍ SVÁTKY - VELIKONOCE (15.3.-19.3.2021)

 

Kalendář napovídá, že je tu jaro a s ním i první jarní svátek - Velikonoce.A my se na ně připravíme.

Tento týden bychom se ve školce učili nějakou velikonoční básničku, písničku a taky vyráběli dekorace.Ale vy to zvládnete i doma.Poproste rodiče , starší sourozence a pusťte se do toho.

Velikonoce si neumíme představit bez malovaných vajíček - použij čtvrtku,papír,vodové barvy nebo pastelky a můžeš začít tvořit.

bf98ca8695c21f38b59900e9bfb69e47.jpgffe1e2ee8ac5743de0126533262fec3f.jpg

7def2e1f7d38e95ec16f283cb8b16842.jpg675458f47b3e9666022aeae98e996f4a.jpg

 

Do číselné řady tento týden přidáme číslo 6 .A tady je k tomu písnička:

6 - " Koukej, stočenej slimák, to je šestka, je to tak.

        Slimák, co vypadá jak,když ztratil šnek barák."

" Už umíme počítat, už jsme velké děti,jedna, dva, tři, čtyři, pět,

a ještě do sto pěti."

Počítací písničku si můžete (na procvičení) pustit na youtube- Čiperkové.Společně zazpíváme ve školce.

Procvičuj číselnou řadu 1- 6 (kamínky, knoflíky, kolíčky...).

Používej kde je více, méně a o kolik.

cd611454900ade0a5f89571da72ab213.jpg1907692dac3987d5d8dac7722c4f6eeb.jpg2989bf14869104bc4b9f93f173cb1f5a.jpg

 

Básničky - určitě si jednu ( i více ) vybereš a naučíš.

 

básničky velikonoce.jpg

 

Jednoduché velikonoční dekorace, obrázky, které si můžete  zkusit.

2b2716f8373e470c591a3affbca66a9d.jpg7ec1a23af98dbcd0e53abf0083c88592.jpg

Košíčky jsou z barevného papíru a skládané do harmoniky.

27f17db45bc6d0495cf89099cd30f620.jpg0100145064f32ff65b929d66afd55562.jpg

b3c7e6dfa0da95ffe3e5cc7a2ee271b8.jpgc2aa7db188623ded188c331f9125c873.jpg

fd983046bd852a76df2841a1b20c7157.jpgd999fa837a9ed6c8f0fa0cc2cc9212a1.jpg

 

Hádej, hádej, hadači:

1.Sestra černá,bratr bílý - každý vládne světu chvíli.(Den a noc)

2.Běží, běží ovečky za daleké kopečky.Modrou loukou uhání nad lesem a nad strání.( Mraky)

3.Čtyři kola a pár očí, pátým kolem člověk točí. (Auto)

4.Stojí, stojí židle v lese, nikdo si ji neodnese. (Pařez)

 

A na závěr " Hadí rozpočítadlo":

Had leze z díry, - chůze vpřed

vystrkuje kníry, - chůze vzad ( couvání)

bába se ho lekla, - 2kroky s přísunem vlevo

na kolena klekla. - 2 kroky s přísunem  vpravo

Jen se bábo nelekej, - rytmické tleskání vlevo a vpravo

na kolena neklekej. - otáčení s poskoky

 

A jestli si chcete vymyslet svůj taneček,tak to můžete zkusit na rytmickou písničku, kterou najdete na youtube - Velikonoční písničky a vyberete písničku Vajíčko.

 

           JARO JE TU ! ( 22.3. - 26.3.2021 )

Předškoláci - úkol - sešit KULIFERDA (č.3 Jaro)

 • na straně 2 - Pomlázka
 • na straně 3 - Velikonoční vajíčko
 • na straně 18 - Velikonoční beránek
 • na straně 12-13 stojánky na vajíčkavyrobte podle návodu a šablon )

 

 WWVCFC1I.jpg

Ahoj kluci, ahoj holky, zdravíme Vás z naší školky!

Možná někteří z vás jsou rádi, že jsou doma s rodiči, ale určitě spousta z vás by se chtěla vrátit do školky. A věřte, že i nám je po vás všech smutno a moc nám chybíte. Ale snad se už brzy opět spolu potkáme. I když to venku zatím nevypadá, ale už tu máme jaro.

Ve školce jsme si povídali, jaké máme roční období, podle čeho ho poznáme. Zkuste vyzkoušet rodiče, jestli ví, co se děje venku v zimě.

Klidně jim můžete napovídat. A podle čeho poznáme jaro? Přijdete na to sami? Rodiče vám mohou poradit a až se vrátíme do školky, řeknete nám, co všechno víte o jaru.

Nejkrásnějšími svátky jara jsou VELIKONOCE. Kluci chodí do přírody a řežou vrbové proutky, ze kterých pletou pomlázky. Děvčata zase zdobí slepičí vejce. Peče se spousta dobrot např. Beránek

V příloze si můžete podle obrázkového receptu beránka s rodiči upéct. Obr_zkov_recept_na_ber_nka (1).pdf

K Velikonocům se váže samozřejmě spousta dalších zvyků, popovídejte si s rodiči, které to jsou..

Zkuste doma s rodiči vyrobit nějaký výrobek a až se vrátíme do školky, uděláme si z nich krásnou výstavku.5S4MVEUN.jpg QQO2UOR7.jpg

Můžete využít i bramborová tiskátka, korek......

91UPL7UT.jpg

A vyrábět můžete opravdu z čehokoliv :

getthumbnail.jpg GTHZ1PS7.jpg

Procvičte si jazýček a řekněte si několikrát logopedickou říkanku :

NH0RJTAG.jpg

Můžete sledovat i různá videa k distančnímu vzdělávání předškoláků např. na meipART - YouTube

S jarem se děje v přírodě spousta změn..Například se k nám vrací zpět z teplých krajů čáp : úkol - podívej se na globus, mapu, kde je Afrika? Víš kteří další ptáci odlétají za potravou do tepla? A proč tady například vrána zůstane? Čáp odlétá, protože by těžko chytal žabky na zamrzlém rybníku. Víš, že čáp chytá žáby,myši…?

Umíš chodit jako čáp? Skákat jako žabka? ( ukaž rodičům )

Sluchová hra, pozornost : Maminka ti může říkat různá zvířátka a ty nastraž uši, kdykoliv řekne žába, tleskneš.

Zkus si namalovat nějakou pěknou žabičku, najdi venku nějaký pěkný placatý kamínek a u rybníka zkus hodit žabku do vody.

Říkanka : Žába skáče po blátě, koupíme jí na gatě.                                             Na jaké? Na jaké? Na zelené, strakaté.

Hra i na doma : Pan čáp ztratil čepičku, měla barvu, barvičku....

Říkanka s pohybem :

 Čáp je velký pták ( velký kruh před tělem )                                          dělá klapy, klap. ( ruce klapou před tělem )

 Umí stát na jedné noze, ( stoj na jedné noze )                                    umí létat po obloze. ( ruce jako křídla létají )

 Hnízdo staví na komíně, ( ruce nad hlavu )                                         rozhlíží se po krajině. ( ruka k čelu, jako když koukáme do dálky )

 Pak si potichoučku vyčká, ( prst na ústa, jako když máme být poti-chu )                                                                                                       na žabičku u rybníčka. 

MEL3XAH2.jpgCQNYG9D2.jpg

Zacvičte si jógu jako cvičíme ve školce : pozice  ŽÁBA

Zaba.jpg

( Cvik opakujte 6-10x a nezapomeňte dobře, správně dýchat )

Zazpívejte si písničku : Na jaře, na jaře, čáp jede v kočáře,                                                      hej hopy, hej hopy, hej hopy, hop.

nebo Velikonoční :GEBN4WVP.jpg

 

Pracovní list - Najdi 7 rozdílů :

page_6.jpg

 

Děkujeme všem rodičům a dětem za fotky.....imageresize.jpg IMG_3472 (1).jfif

 160293235_4014677655221554_4859280156563782600_n.jpg

163567923_766910550921706_2663678560301342910_n.jpg 163895710_204256658142077_6418618829684976176_n.jpg

kačenka.jpgIMG_3485(1).JPG

IMG_3484.JPGIMG_3487(1).JPG

Mějte se všichni moc hezky, přejeme  :

3O0TB151.jpg

 

 

 

ŤUKÁ NA NÁS POHÁDKA - 29.3.-2.4.2021

707b2d0970e89f285c1ee7617f6b35d7.jpg

Měsíc březen je měsícem nejen příchodu jara,ale také měsícem knihy.Kniha je přítel člověka již celá staletí.Už víme ,co znamenají pojmy - encyklopedie,knihovna,leporelo,spisovatel,básník,ilustrátor...

" A co ještě?" "No přece,jak se s knihou správně zachází."

Nakreslíš nám kamaráda nebo obrázek ze své oblíbené knížky?

Můžeš vyrobit i záložku do knihy.

 

759195fc3afd1019571fa4b0f243fef8.jpg3f39412e6e5db6d755c9d076f084d1fd.jpg

 

 Kouzelnými vrátky,pospěš s námi do pohádky.

Všichni už se na nás ptají.

Tak už pojď - ať nečekají.

 

PROČ DĚTEM ČÍST:

1.Při čtení vytváříte pevné pouto mezi vámi.

2.Čtením rozvíjíte komunikační dovednosti dítěte.

3.Knihy dávají prostor pro dětskou fantazii a představivost.

4.Čtení pomáhá spisovnému jazyku,správné výslovnosti a artikulaci.

 

Společně s rodiči si přečtěte obrázkovou pohádku.

 

 

16bf7286c9e86342faafae622be64892.jpg

Nakreslíš Jeníčkovi a Mařence  Perníkovou chaloupku?Dej se do toho.

 

 f4eb59892795f4e9dd3613f334b29710.jpg

 

MAMINKO,TATÍNKU - poslouchej mé vyprávění - nechte děti vyprávět pohádku podle obrázku, dle vašeho dřívějšího vyprávění.

 38acf07bc22fba7fd868743e54a850d2.jpg

 Zazpívej si písničku - youtube - Míša Růžičková -

Jaro,léto ,podzim, zima.A také si s Míšou můžeš zatancovat.

 

Grafomotorické dovednosti - prstové cvičení  - postupné dotyky palce s ostatními prsty.

Táta,máma,babi,děda, Bobina, - postupně zvedáme prsty od palce k malíčku

to je naše velká rodina.- ruku sevřeme v pěst

Když se ráno vítáme,pusinky si dáváme. - palec se postupně spojí s ukazováčkem,prostředníčkem...

Když jdem večer všichni spát,říkáme si mám tě rád. - palec se postupně spojí s malíčkem,prsteníčkem...

 

POHÁDKOVÝ KVÍZ - Najdeš správnou odpověď?

b1e18b7870b8226d30f0b99cd4a7087e.jpg

 Rozvoj zrakové paměti - spojování obrázků a jejich stínů.

dabcb94e070dc79ca185ee1ab9dadb97.jpg

Vyprávění podle dějové posloupnosti.Urči,který obrázek je jako

první,který je jako poslední,který je vpravo nahoře,vlevo nahoře,vpravo dole,vlevo dole.

 a75a5612c88158b27983a931e06e02a5.jpg

Kolik napočítáš stejných obrázků,tolik zakreslíš puntíků.

Na list papíru si děti překreslí obrázky - jahoda, domeček,beruška.....a k nim si podle počtu budou kreslit puntíky.

 b8e1997581fbbc188a9739a63dd5ff25.jpg

 

Podívej se na pohádku na youtube -Chaloupka na vršku - 5 díl -

JAK SE POMLÁZKY ZTRATILY

 

Ještě trochu tvoření na Velikonoce.

 11d94d246091bb5713e4f7e6dc5aca28.jpg8d16a5f71450f790d6969d6accd00df8.jpg

cf10f50ac9e2b6608d8863230204dcbb.jpgcb3a1597e7f0fb62651578c8b696d05d.jpg

81b1e49a811e97262c67c271b4e824f1.jpg87750ba67e8403326fe1295060d15b6b.jpg

 66da36db2c69fd7d832c37e69c6148b8.jpg930a83e49132c0f2edcbe53bede80c7c.jpg

 

 Hádej,hádej hadači.

130e3dae72e79b577af78e23ac6fd715.jpg

Velikonoční hádání - hledej mezi obrázky rozdíly.

f4525ddc27fd3c8856363d5b7e0c602b.jpg

Čím se rozloučíme? POHÁDKOU.

Zaťukala na vrátka,

večer pěkná pohádka,

sedla si mi na peřinku,

uspala mě za chvilinku.

 

231fccfc4443215f51f59fe573203b33.jpg

 

.jpg

 

  

     CO SE DĚJE V TRÁVĚ ( 5.4. - 9.4.2021 )

Předškoláci - úkol - sešit Kuliferda (č.3 Jaro)

 • na straně 1 - Mašle
 • na straně 4 - Co se z čeho vyrábí?
 • na straně 6 - Motýlci
 • na straně 17 - Jak to bylo?                                  

Duben je v rozkvětu, sluníčko nám konečně dopřává více a více paprsků. Příroda celkově ožívá.V trávě se probouzí nějen rostlinky, kytičky, ale také hmyz.Barevní motýlci poletují nad rozkvétající loukou, broučci běhají mezi stébly trávy. Čmeláci bzučí na okraji lesa a polí, mravenečkové pracují a i berušky se probouzejí a svými tečkami nás rozveselují. Užijme si této krásné doby, kdy vše vstává, probouzí se a vybarvuje se.

156474041_2266304423500121_28473478094027803_n.jpg

Jestlipak víš, co vše předchází tomu, než se vylíhne krásně barevný motýlek? Jaké druhy motýlů znáš?164498604_10225587081891979_7677526557354454564_o.jpgVyrob si motýlka : 78169455_567473320523473_4381019744619200512_n.jpg 164502902_10225587079131910_6546472358368295019_o.jpg

1ddb48fb01bcbff452dcba05aad78de6.jpg 77168447_567473127190159_1077724577238351872_n.jpg

Nebo housenky : 694982cb0863548e7d9edd198ef7658d.jpg

Další naše kamarádka na louce je parádnice s červenými tečkami. Jestlipak víš, kdopak to je? Beruška..A kolik puntíků má beruška ( správně Slunéčko sedmitečné ) na tom svém kabátku?

stáhnout (4).jfif

Zkus básničku - doplňovačku :

stáhnout (5).jfif

 

A kdo další žije v trávě? Poznáš je?

stáhnout.jfif

Básnička ukazovačka :

47e4bf41807bb0b4a5f11f958d610553.jpg

Mravence můžeš vyrobit také z proložek od vajec..

1 Egg Carton Insects Craft.JPG

Procvič si jazýček - logopedická říkanka :

164738675_10225587078451893_8024697745888647955_n.jpg

Teď si zacvič ty :

7a325f75792866b1685955d86a0add77.jpg

A co včelku, znáš? Pověz rodičům, co o životě včel všechno víš...

b9a59b00fe36d4b966b9f5a7c65b3d30.jpg d24f7a5e422239e9b79539b2d8db5b3b.jpg162646474_10218518891754843_6688529257100795886_o.jpg

Vyrob kytičky pro včeličky...:

77237765_567473447190127_6270788694681059328_n.jpg 161445570_180718460526042_6004870392963227509_n.jpg

Najdi včelce správnou cestu :

35f58c45f8585142ddcd1c3937f16ca2.jpg

 

Najdeš ve své knihovničce nějakou z těchto knížek? Znáš je?

stáhnout (1).jfifstáhnout (6).jfifstáhnout (2).jfifstáhnout (3).jfif

Popros rodiče, ať ti nějakou pohádku přečtou.

Až se uvidíme ve školce popovídáme si o nich.

HÁDANKY : 

 Parádnice mezi brouky, nejkrásnější z celé louky.                           Červené šatičky s malými puntíčky.                                                   Pohoupá se na kvítečku, hledá totiž sedmou tečku.(beruška)

 Ochutnává prvosenky, křídly mává motýlům.                                   Krásné žluté podkolenky na nožkách má od pylu.(včela)

 

Společně si budeme o životě hmyzu ještě povídat...

( například u našeho HMYZÍHO HOTELU A ŠKVOROVIŠTĚ..)

b87f932b5efa53d309786d37d3e5f429.jpg

Připravujeme další pracovní listy,básničky,říkanky...

 

 

                    Se srdečným pozdravem učitelky MŠ                                            

 

 

-

 AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2020 / 2021

 Pohádka  O Perníkové chaloupce a Boudo, budko se dětem vydařila a už nacvičují další.

 

 IMG_3798.JPGIMG_3808.JPGIMG_3804.JPGIMG_3814.JPG

  

Uspávání skřítků Podzimníčků

019.JPG021.JPG

 

 

 Mikuláš , čert a anděl

IMG_3879.JPG

Zdobíme stromeček

IMG_3904.JPG

Vánoční besídka v MŠ

IMG_3955.JPG

 Karneval 2021 - děkujeme maminkám za občerstvení pro děti.

 IMG_4090.JPG

DEN  ZEMĚ V MŠ

IMG_4292.JPG

ČARODĚJNICE V MŠ

IMG_4347.JPG

LÁSKOVNÍK

IMG_4411.JPG   IMG_4401.JPG

 EXKURZE- VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ

IMG_4430.JPGIMG_4425.JPGIMG_4420.JPG

MDD - Ranč DALU

  IMG_4448.JPG      IMG_4465.JPG 

 

 

          Kroužky         

KULIFERDA  - pro předškoláky-  vede Lucie Bernatová

BUMTARATA - pro děti 4 - 5 leté - vede Olga Jonášová

                   

 

          Projekty v MŠ

 

Naše MŠ je zapojena do celorepublikového projektu : 

Celé Česko čte dětem (děkujeme všem maminkám,

starším sourozencům..,kteří nám pomáhají tento 

projekt realizovat).

 

celé česko čte dětem.png

IMG_0891[1][1].JPG

 

Další projekt,který se připravuje: Hmyzí hotel a

škvoroviště 

 

 

Dny otevřených dveří - do odvolání zrušeno

 

 

ORGANIZACE DNE V MŠ

6.30 - 7.45 - " Vyberu si co mě baví " - scházení dětí,volný výběr z nabídky různých činností pro všechny děti

8.00 - 8.45 - didaktické cílené činnosti ve skupinách,individuálně, ranní cvičení ( relaxační cvičení ),indiv. přístup

8.45 - 9.05 - " Svačinka pro mlsné jazýčky " - jak o sebe pečujeme,hygiena , stolování

9.05 - 9.45 - " Objevujeme svět malými krůčky " - dopolední činnosti zahrnující všestranný rozvoj dítěte

9.45 - 11.45 - pobyt venku

11.45 - 12.10 - " Na čem si dnes pochutnáme ?" - hygiena, kultura stolování,oběd,

12.25 - 14.00 - " Odpočinek s pohádkou " - odpočinek na lůžku,stlaní postýlky,chvíle pro tvořivé činnosti starších dětí

14.00 - 14.45 - hry a zábavné činnosti,pobyt venku

14.45 - 15.05 - " Ještě jedna svačinka"

15.05 - 16.00 - " Hrajeme si s kamarády " - sezonní činnosti - zahrada, vztahy v kolektivu,odchod domů

 

PROVOZ

Pokud nemáte vážný důvod ( lékař ) voďte děti do školky nejpozději do 7.45hod.Pozdějším příchodem rušíte děti v   započaté  činnosti a zároveň jejich bezpečnost.Protože je pani učitelka musí nechat ve třídě a jít Vám odemknout dveře.

Zároveň žádáme, posuzujte uvážlivě zdravotní stav vašich dětí.

I " pouhá rýma " se v dětském kolektivu velmi snadno a rychle rozšíří a ohrožuje zdraví všech.

 

 

Bezpečnost dětí

 7.45 - 12.10 hod. MŠ uzamčena

12.10 - 12.25 hod. MŠ odemčena

12.25 - 15.05 hod. MŠ uzamčena

15.05 - 16.00 hod. MŠ odemčena

  

Chtěli bychom touto cestou poděkovat Všem rodičům...,kteří s námi v loňském roce spolupracovali.Moc si toho vážíme a zároveň nás to povzbuzuje v další práci.