Základní a Mateřská škola Vlkaneč

Základní škola ve Vlkanči je vesnická škola málotřídního typu. Už v roce 1775 byla v obci zřízena dvoutřídní obecná škola. Nynější školní budova byla postavena v r. 1877.

Škola pracuje od 1. 1. 2003 v právní subjektivitě a zřizovatelem je Obec Vlkaneč. Její součástí je školní družina, jednotřídní mateřská škola a školní jídelna. Žáci se učí ve dvou prostorných třídách v téměř rodinné atmosféře.

Důraz je kladen na individuální přístup ke každému dítěti. Pedagogové vedou žáky hravými metodami k osvojováním učiva, využíváním počítačů a interaktivní tabule. Výuka probíhá podle učebního dokumentu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žákům jsou nabízeny zájmové kroužky a mnoho školních projektů. Žáci z 5. roč. postupují do školy do Golčova Jeníkova, do Čáslavi nebo na víceleté gymnázium.