Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Kronika školy > školní rok 2007/2008

školní rok 2007/2008

Zápis do 1. ročníku

Dne 4. 2. se konal zápis do 1. ročníku pro školní rok 2008/09. Rodiče vstupovali do budovy základní školy s otázkou „jak to zvládne naše dítě?“. Na zápis se ale všechny děti těšily, protože školu znají z návštěv s MŠ. Nejprve rodiče vyřídili nezbytné formality a pak již děti kreslily a plnily mnoho úkolů: poznávaly pohádkové knížky a bytosti, písmena, číslice a geometrické tvary. Povídaly si o zvířátkách, o ovoci a zelenině. Úkoly plnily s radostí a domů si odnášely hezké dárky od svých budoucích spolužáků. Do 1. ročníku byli zapsáni 4 chlapci a 1 dívka.

Masopust

V únoru se uskutečnil v MŠ projekt „Masopust“, v týdnu od 4. 2. do 8. 2. děti vyráběly masky za pomoci svých učitelek. Všechny činnosti byly v tomto týdnu věnovány masopustnímu veselí. V MŠ panovala příjemná a tvořivá atmosféra. Vyvrcholením byl páteční průvod masek a karnevalová diskotéka.
V ZŠ žáci věnovali své výtvarné a pracovní činnosti masopustnímu veselí. Pod vedením svých učitelek vyráběli masky a maškarní brýle. Povídali si o „Masopustu“. Své výrobky pak vystavili v prostorách budovy školy a na návsi.

Vítání jara

V březnu se děti z MŠ a ŠD připravovaly na první jarní den. Den, kdy končí zima a začíná jaro. Děti si vyrobily ze slámy Morénu – symbol zimy. 19. března za velké chumelenice ji pronesly celou vesnicí se slovy říkanky: „Přišlo jaro do vsi, kde jsi zimo, kde jsi? Byla zima mezi náma a teď už je za horama, hu, hu, hu jaro už je tu“. Morénu utopily v potoce u hřiště. Děti přivítaly i Velikonoce – svátky jara výrobou barevných košíčků a malovaných vajíček.

Velikonoce - svátky jara

V měsíci březnu se zima vzdává své vlády a letos jsme v tomto chladném období přivítali Velikonoce – svátky jara. V hodinách výtvarné výchovy a v zájmovém kroužku „šikovné ruce“ všichni vytvářeli jarní a velikonoční aranžmá- věnečky na dveře, kraslice, zajíčky i ovečky. Při těchto aktivitách se žáci seznámili s tradicí Velikonoc (škaredá středa, zelený čtvrtek, velký pátek,….). Cílem bylo přiblížit dětem lidové zvyky i křesťanské tradice (děti se účastní průvodu s řehtačkami …). Další činností bylo skládání básniček s jarní tématikou žáků 4. a 5. roč. Všechny jsou prezentovány na návsi. Dvě nejzdařilejší básně přikládáme, aby z nich na Vás dýchlo teplo jarní přírody.

Přichází jaro

Sněženka a petrklíč
jaro otevírá,
zima byla – už je pryč,
tak to, děti, bývá.

Kulichy a teplé bundy
překážejí tady,
na zdi visí obrázek
od Josefa Lady.

Ptáčci nám tu zpívají
v korunách kvetoucích stromů,
večery se prodlužují,
nemusíme spěchat domů.

V trávě se tu krčí
malá kytička,
kterou ráda trhá
moje babička.

Sněženka a petrklíč
jaro revíru,
básnička nám skončila,
tak to přeci bývá.

Jarní

Na jaře už je tráva zelená,
nám se jaro líbí,
snad se zima nehněvá.

Ptačí zpěv už z dálky slyšíme,
ale na sněhuláky stále myslíme.

Sněženky už vyrůstají
a všechny ledy kolem tají.
Petrklíč už krásně kvete
a lidé říkají: jsi krásný, ty náš světe!