Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ze ZŠ a MŠ > Procvičování na domácí výuku 27.4. - 30. 4. 2020

Procvičování na domácí výuku 27.4. - 30. 4. 2020Milí žáci, zdravíme vás v poslední dubnový týden. Tyto dny jsme vždy věnovali "Čarodějnicím" a psaní časopisu "Čarodějný kotlík". Letos ani této legrace společně neužijeme, ale pokud chcete, pošlete nám emailem příspěvek do časopisu - obrázek čarodějnice, inzerát, počasí, recepty,vtipy o čarodějnicích,vlastní básničku nebo zaklínadlo.Pro inspiraci se můžete podívat do fotogalerie z minulých let. Už se na vaše příspěvky těšíme a číst si je budeme společně z našich stránek!!

Mějte se moooc hezky a užívejte sluníčka! Vaše paní učitelky vás všechny zdraví!

Úkoly k domácímu procvičování 27. 4. - 30.4. 2020

 1. ročník:

Čtení - HLASITÉ ČTENÍ DENNĚ!!!

          - procvičování písmene Ř - skladba slov a vět ze skládací abecedy - procvičuj!

         - slabikář str.92/PS 13/cv.1,3,2-ústně

        - slabikář str.93-95/PS 14/cv.1-číst,cv.2-doplň,cv.3-vybarvi části které k sobě patří, cv.4-doplň a vybarvi slova,která se rýmují

Psaní - žlutá písanka str.27 - přepis vět

            str.28 - nácvik K - nejprve v zelené písance několikrát obtáhni

Matematika - sčítání a odčítání typu 10+6,16-6 - procvičuj zpaměti

                     - PS str.11/cv.1,2,4,5,3-ústně,6-do sešitu

Prvouka - Výživa str.6-cv.1-nakresli obrázek a vybarvi,

                                  cv.2-spoj barevně, co k sobě patří

 

2. ročník:

Český jazyk - PL nakopírované (ve vestibulu) - tento týden je opakovací (tvrdé x měkké souhl., psaní ú x ů x u...)

Matematika - učebn. mat. str. 13 celá (numerace do 100)

                        "Moje počítání 5" - str. 13,14,15 (udělejte cvičení, která zvládnete)

                        PL nakopírovaný (ve vestibulu) - geometrie- rýsování čar

Čtení/psaní - v písance pokračujte 1 stranu, čtěte cokoli, ale KAŽDÝ DEN!

Prvouka - PS str.10 - celá

 

3. ročník:

Český jazyk - pokračujte ve vyjm. slovech po V - list už máte str.57

                        učebn. str.104,106,107,108 - ústně prostuduj

                        učebn. str.108/5 a,b- písemně do škol.seš.

Matematika - učebn. str.16/45,46,47,48,49 do škol.seš.(dělení 9 se zbytkem)

                   učebn. str.17/52,53,55,56,57,58 do škol.seš.(opak. učiva)

Anglický jazyk - PS str.32

       4PL nakopírované (ve vestibulu) - dobrovolné-rozvoj SZ - PICNIC

                           pro rozvoj SZ a zopakování znalostí využijte:

                           www.umimeanglicky.cz, Youtube: 21 výukové video mazlíčci/pets (s Cotym)

Prvouka - učebn. str. 24,25,26 - podle těchto stránek vypracuj v PS str.18

                  opakovací test - PS str. 19

Čtení/psaní - písanka str. 21, číst cokoli (hlasité i tiché čtení)

 

4.ročník:

Český jazyk - procvičuj vzor PÁN!!!!

                     -PS 20/cv.12-do závorky vzor ve stejném tvaru!!

                      Pavel chová holuby (pány).

                    - pamatuj!!podstatná jména strašák,sněhulák,drak- jsou rodu mužského životného a skloňují se podle vzoru pán!! - učebnice str.97/cv.4-ústně

                    - PS 20/cv.13,14 - doplň

                   - učebnice str 98/cv.5-8-ústně,odůvodni si vzorem ve stejném tvaru

                 - okopírovaný list na dobrovolné procvičování!

Matematika - geometrie - trojúhelniková nerovnost-tabulka!!

                     - učebnice str.33/2.díl - okopírovaná stejná stránka je k doplnění

                    - uč.str. 33/cv.1 - pod tabulkou - narýsuj a ověř výpočtem(dle učebnice)zda trojúhelníková nerovnost platí a zda lze trojúhelník sestrojit.Pod každý obrázek napiš věty správně.

                   - uč.str.33/cv.2 - ověř rýsováním i výpočtem trojúhelníkovou nerovnost pro všechny případy

a)b)c - zapiš věty dle cv.1.

Sestroj, ať je vidět, zda to lze sestrojit i nelze !!!

Rýsuj do velkého sešitu!

Přírodověda - nakopírované listy slouží jako učebnice Rozmanitost přírody

                      - nové PL k vyzvednutí str.1-celá, str.2/cv.4,5,6

Vlastivěda - Jan Hus a jeho doba

                  - učebnice str.32-33, PL 19/1,3,4

 

Anglický jazyk - PL nakopírovaný(ve vestibulu) - vysvětlení nové gramatiky - otázky:

                           Are there...? Is there...?

                           2PL nakopírované (tvorba vět There is.., there are, odpovědi na otázky)

                          pro rozvoj SZ využijte: www.umimeanglicky.cz

 

5. ročník:

Český jazyk - PS velký str. 19, 20 celé (opak. příd. jmen měkkých x tvrdých)

                        učebn. str. 100/15 - písemně do škol.seš.

Matematika - PS velký str. 46,48 - počítáme s přiroz. čísly - opak. učiva

                        učebn. mat. str.42/3, str.43/8,12,13,14 - vše do škol.seš.

Přírodověda - Pozorujeme Měsíc, podoby Měsíce - 2 PL teorie, 2PL na doplnění (ve vestibulu)

Anglický jazyk - PL nakopírované(denní režim-slovní zásoba) - do škol.seš. napište

                       denní režim maminky nebo táty - pozor na slovesa ve 3.os.č.j.(has got,gets up...)

                           PL nakopírované (dům, byt, místnosti,zařízení - práce s textem)

                           pro rozvoj SZ využijte: www.umimeanglicky.cz

Vlastivěda - učebn. str.10-11, PL str.6 celá, str.7/1,2,a,b