Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ze ZŠ a MŠ > Procvičování na domácí výuku 4. 5. - 7. 5. 2020

Procvičování na domácí výuku 4. 5. - 7. 5. 20201.ročník:

Čtení - HLASITÉ ČTENÍ DENNĚ!!

           - slabikář str.96/říkanky číst a zkus se některou naučit zpaměti

           - písmeno G - procvičování slov slabikář str.63 )červený roh)

          - slabikář str.97 - Lucie má dogu PS str.15/1-4

Vytrhnout písmeno G - skládat a číst s ním slova

Okopírované listy jsou dobrovolné ve vestibulu školy

Psaní -  žlutá písanka str.29-opis vět

                                 str.30-nácvik S,Š -nejprve ve velké zelené písance

Matematika - PS str.12/1,2,3,5,

                        PS str.12/4 a 6 opsat do malých sešitů

Okopírovaný list na procvičování je dobrovolný ve vestibulu školy

Prvouka - Výživa str.7/3 - doplň slova tiskacím písmem, můžeš použít nabídku slov

 

2. ročník:

Český jazyk - SLABIKY DĚ, TĚ, NĚ: učebn. str.84, 85 - ústně

                        učebn. str.84/3, 85/2 - písemně do škol.seš.

                        PL nakopírovaný (ve vestibulu) - vysvětlení citově zabarvených slov

Matematika - fial. kniha "Moje počítání 5" - str.16,17,18,19,20- opak. numerace do 100

                        (udělejte cvičení, která zvládnete)

Čtení/psaní - v písance pokračujte 1 stránku, čtěte každý den !!!!!

Prvouka - dobrovolný rébus

              PS str.11-12

 

3. ročník:

Český jazyk - PL nakopírované (ve vestibulu) - opak. a hraní s vyjm. slovy po V

                      PL nakopírovaný - vysvětlení předpon vy/vý

                      PL (už máte u sebe) str. 58 - výheň, předp. vy/vý

                      učebn. str. 109 - ústně nastudovat (výheň, předp. vy/vý)

                      PS velký str. 14, 15 - celé

Matematika - opak. učiva PS str. 13-celá, str.15-celá, str.14/7,8,9,10

Prvouka - PL nakopírované (dobrovolné) - opak. učiva 3. třídy

                  poslední téma - ČLOVĚK - si necháme do školy

Čtení/psaní - písanka str. 22, číst cokoli - každý den !!!

Anglický jazyk - 4 PL nakopírované (ve vestibulu) - rozvoj vaší slovní zásoby

 

4. ročník:

Český jazyk - skloňování podle vzoru HRAD - podstatná jména rodu mužského neživotného v 1.p. zakončena na souhlásku a ve 2.p. -u, -a (les,bez lesa)

                    - učebnice str.100/cv.1,2 - ústně

                                    str.101- růžová tabulka k zapamatování

                   - PS str.21/1,2

                   - PS str.22/4

Okopírovaný list na procvičování je dobrovolný ve vestibulu školy

Matematika - učebnice str.43 - rýsujeme obdélník a čtverec

                     - narýsuj do velkého sešitu cv. 1-4

POZOR  na kolmé strany-rýsuj podle pravítka s ryskou!!!

Okopírovaný list je z učebnice 2.díl str.43

Přírodověda - PL str.2/celá , PL str.3/celá

Vlastivěda - Husitské války - učebnice str. 34-39 - přečíst

                 - PL str.20/1,3,4,5

                 - PL str.21/1,2

Anglický jazyk - PS str. 53/5,6 (Is there..., Are there...)

                         PS str.54 - doplňování vět

                         PS str. 55 (malování), str. 56 (doplň text o svém mazlíčkovi)

                         3 PL nakopírované (ve vestibulu) - procvič. There is, there are - dobrovolné

5. ročník :

Český jazyk - PS velký str.21 - souhrnné opakování

                      PL nakopírovaný - vysvětlení příd. jmen přivlastň.(pouze vzor MATČIN)

                     PS velký str.22/1,2 - vzor matčin

Matematika - PL nakopírované (jsou to stránky z učebn., můžete cvičení doplňovat

                     do listů, cvičení, která nepůjdou, piš do škol.seš. str.45/15,16,17

Anglický jazyk - 3 PL nakopírované(ve vestibulu)- doplň. správného slovesného tvaru,

                          sloveso být, denní režim

          Youtube: 25 výukové video- Každodenní činnosti/Daily Routines

          (Coty vám představí Denní režim - přít. čas prostý a příslovce

                            četnosti - sometimes, never...)

Přírodověda - Proč se střídá den a noc - 2PL teorie, 2PL na doplnění (ve vestibulu)

Vlastivěda - učebn. str.12-13, PS str. 8/1-3