Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ze ZŠ a MŠ > Procvičování na domácí výuku 14. 4. - 17. 4. 2020

Procvičování na domácí výuku 14. 4. - 17. 4. 2020Úkoly na domácí výuku 14. 4. - 17. 4. 2020

1.ročník:

Čtení - HLASITÉ ČTENÍ DENNĚ!!!!

         - slabikář str. 86-88, PS str.10

         - skládat slova a věty podle slabikáře

Psaní - žlutá písanka str. 21 - 22 , nácvik ou,au

          - diktát slov typu - máma,táta,teta,sele,tele...

Matematika - aktivity s čísly a papírovými penězi

                   - procvičovat ústně rozklad čísel 11 až 20 např. 14 to je 10 a 4; nebo 14=10+4

                  - PS str. 8,9 ; zelené rámečky s příklady do školního sešitu

Prvouka - Začíná jaro - str.16 - doplň věty

         

 

2.ročník:

Český jazyk - učebn.str.82/1,2,3,4,5-ústně slovesa

                        PS velký str.9/2,3, str.10/4 písemně

                        PL nakopírované(ve vestibulu školy)

Matematika - "Počítáme zpaměti 2" str.16,17 opakování numerace do 100

                        "Moje počítání 5" str.6,7, str.8-vyberte úkoly,které zvládnete

                        PL nakopírované dobrovolné(malovaná matematika)

Čtení/psaní - v písance 1 stránku, číst cokoli- hlasité i tiché čtení s porozuměním

Prvouka - PS str.9

 

3. ročník:

Český jazyk - učebn.str.98 Komunikační a slohová výchova

                        přečíst Koledníci, písemně str.98/3 - do škol.seš.

                        učebn. str.101 - Slova protikladná - ústně

                                     str. 101/2,3 - písemně do škol.seš.

                       PL nakopírované - opak. vyjmen. slov B,L,M,P,S

Matematika - PL nakopírované- dělení 5,6 se zbytkem (jsou to 2 strany z učebn.- můžete

                        pracovat do listů, slovní úlohy písemně do škol.seš.- str.12/23,24,26,27,

                        str.13/32) - k výuce dělení vám opět pomůže www.matyskova-matematika

Anglický jazyk - PL nakopírované( vysvětlení slovesa MÍT + 10 vět do škol.seš.)

                           učebn. str.54 PICNIC - nová slovní zásoba-slovíčka a výslovnost máte

                           na nakopír. listu zezadu

                          PS str.29,31-Picnic, kdo nemá ještě str.28-dodělat

Prvouka - učeb.str.19 ptáci(tělo, kostra, vnitřní orgány)

                  PS str.14 (stavba těl ptáků)

                  PL nakopírované (zajímavosti pro vás)

Čtení/psaní - písanka str.19, číst cokoli - hlasité i tiché čtení s porozuměním

4.ročník:

Český jazyk  - koncovky podstatných jmen rodu mužského

                     - okopírovaný list  rod mužský životný a neživotný

                     - okopírovaný list - přiřazuj ke vzorům slova (viz.tabulka)

                     - učebnice str.95/cv.1,2,3 - ústně

                     - PS str.15 - pracuj podle učebnice na str.96

Matematika -  velký PS str. 10/9-12

                     - geometrie PS str.4/11, str.6/12 , str.10/13 - rýsuj do velkého sešitu a obvody doplň do PS

Vlastivěda -  Lucemburkové na českém trůně

     - uč.str.23-27 - přečíst a prohlédnout obrázky, PL str.15/1, str.16/5

Přírodověda - videa k dopravní výchově na stránkách www.ibesip ( z minulého týdne)

Anglický jazyk - PL nakopírované (procvič. slovesa BÝT)

                           PS velký str. 45,46,47 dodělat


5. ročník:

Český jazyk - malý oranž.PS str.42,43-tvrdá, měkká příd.jména (můžeš zkontrolovat v klíči

                        str.65,66)

                        PS velký str.15/1, str.16/2,4

                        PL nakopírované(dobrovolné, procvič. tvrdých x měkkých přídavných jmen)

Matematika - PL nakopírované (je to str.40 z učebn.,můžete cvičení doplňovat do listu)

                        učeb. str.41/7,11,13,14(6 příkladů) - písemně do škol. seš.

                        (pomůže vám www.matyskova-matematika, 5.roč.,2.díl,str.23)

Přírodověda - podnebné pásy si doděláme společně ve škole, podíváme se na další učivo

                         "Země ve vesmíru" nakopírovala jsem 2 PL-teorie pro vás, 2PL - písemně

                         doplňte

Anglický jazyk - PL nakopírované(procvič. slovesa BÝT)

                           učeb. str. 42 opak. lekcí 7-9 (odpovězte písemně do šk.seš. na všechny

                           otázky)

Vlastivěda - nová učebn. Obrazy z novějších českých dějin ( ve vestibulu)

                      str. 3-5 přečíst, PL str.1,2 celá