Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ze ZŠ a MŠ > Procvičování a opakování na domácí výuku 30.3.2020

Procvičování a opakování na domácí výuku 30.3.2020Každé pondělí dopoledne budeme vkládat  nové úkoly na domácí výuku a procvičování. Ve vestibulu školy budou pro žáky připraveny nové díly učebnic nebo pracovní sešity označeny jménem žáka. Mimo tuto zadanou práci mohou žáci využívat výukové programy na internetu nebo v televizi. Při nejasnostech nás neváhejte kontaktovat na již daných telefonních číslech nebo emailu. Úkoly jsou také vyvěšeny na nástěnce u autobusové zastávky na návsi ve Vlkanči.

 Úkoly na domácí procvičování na týden

  od 30. 3.- 3. 4. 2020

 1.ročník - HLASITÉ ČTENÍ DENNĚ!!!

 Čtení - Slabikář str.79 - 82,písmeno B, str.62-slova k B

           - PS ke Slabik.str.6/1-4(Slab79 -80.), str.7/1-4(Slab.81-82)

Vytrhnout písmena,která znají. Skládat si slova nebo věty podle PS nebo slabikáře. Okopírované listy jsou dobrovolné a slouží k procvičování.

Psaní - písanka s Tomem žlutá str. 17,18 ( najít nácvik písmene z ve velké zelené písance

           - diktát písmen a slabik - zkoušet do malých sešitů

Prvouka - Cestička do školyII. Pečujeme o čistotu těla str.4-5/cv.5,6

Matematika - počítáme zpaměti na str.12-13

                   - PS 3 str.7-celá stránka

                  - modrý sešit Moje počítání 1 - počítat si příklady, které si vyberou

Vytrhnout tečky a číslice(dát si do sáčku nebo krabičky)

Možnosti práce - rovnat číselné řady do 20 vzestupně a sestupně

                      - hledat čísla,která v řadě chybí

                     - porovnávat čísla ( znaménka < > = )

                     - určovat čísla která jsou před daným číslem nebo       za ním, hned před a hned za

                    - číst a psát čísla ( 0 - 20) dle diktátu

                   - znázorňovat papírovými penězi ( různé možnosti, vždy přidávat k desítce)např. 14 Kč = 10Kč + 2Kč + 2Kč nebo                 10Kč +1Kč+1Kč+1Kč+Kč nebo 10Kč+2Kč+1Kč+1Kč) atd.

                 

Ve vestibulu školy jsou písmena abecedy určená k vytržení, tečky a číslice určené k vytržení a práce s nimi.Okopírované pracovní listy-čtení pro 1.roč.(jméno žáka a ročník)Tyto listy slouží k procvičování a jejich vyplňování je dobrovolné!!! Záleží na dětech,který úkol si na listu vyberou.

2. ročník:

Český jazyk- Prac.listy nakopírované - opak. tvrdých x měkkých souhl.(vyzvedněte ve vestibulu školy)

                     učeb. str.78 - Předložky -ústně nastudovat

                     PS velký str.5/5-písemně

                     učeb.str.80 - slohová výchova - přečíst popis zvířátka,

                     sami napsat do ŠK.SEŠ. popis vybraného zvířete

                     (popis nemusí být dlouhý,stačí pár vět,zvíře nakresli)

  

Matematika- učebn.str.10,12 -opak.sčít. a odčít. do 100

                    bílá kniha "Počítáme zpaměti 2" str.14

                    fialová kniha "Moje počítání 5"-str.1,2 (vyzvedněte ve vestibulu školy, je opatřena vašim jménem)

Čtení/psaní - pokračovat v písance-2 stránky, číst cokoli(čítanka,

                     vlastní kniha, časopisy...)

Prvouka - PS str.6 Chráníme si zdraví

 

3. ročník:

Český jazyk - PS velký str.8,9,10 (vyjmen.slova po S, slovesa)

                      malý zelený PS str.34,35,36-vyjmen.slova po S

Matematika -PL nakopírované - vysvětlení dělení se zbytkem

                   učebn.str.8,9-tyto strany jsem také nakopírovala,můžete

                   cvičení doplňovat do listů

                   PL nakopírovaný- opak. geometrie (všechny PL

                   vyzvedněte ve vestibulu školy, jsou opatřeny jmény)

Čtení/psaní - písanka str.15,16 čtěte cokoli(čítanku,vlastní knihu..)

Prvouka - učebn.str.14,15,16-nastudovat znaky života živočichů

                PS str. 11,12

Anglický jazyk - nakopírované prac.listy-barvy,čísla-rozvoj SZ(vyzvedněte ve vestibulu školy, jsou opatřeny vašim jménem)

                 - v případě vašeho zájmu můžete naposlouchat angličtinu

                   z YOU TUBE: Baby English-Angličtina pro děti 1/104,

                   2/104,3/104,4/104....

                                       Naučná videa pro děti-Zvířátka anglicky

 

4. ročník:

Český jazyk - učebnice str.94/cv.6a,b - napsat do školního sešitu

                   - fialový sešit do str. 41,42 - procvičování

Ve vestibulu školy jsou okopírované pracovní listy z čj (jméno žáka a ročník)Tyto listy slouží k procvičování učiva-koncovky podst.jm.a jejich vyplňování je dobrovolné!!!Záleží na dětech, který úkol si na listu vyberou.Příští týden nebudu z českého jazyka dávat nic nového, a proto si práci rozložte i na další týden.

Matematika - geometrie - učebnice str.50/5 - jen narýsovat pomocí pravítka a kružítka dané trojúhelníky do velkého sešitu geometrie a označit vrcholy

                     - učebn. str. 53/celá      

Vlastivěda - učeb. str. 14 -18 přečíst

                 - PL str.11/1,3,4,

                 - PL str.12/cv.1

Čtení - číst cokoli ( čítanka, vlastní kniha, časopisy...)

Anglický jazyk - učebn.str.47,49 lekce 11 Parts of the body

                         PS str.49/4,5, str.50/6,7

                         PL nakopírované-rozvoj vaší SZ-BODY(vyzvedněte

                         ve vestibulu školy)

                      - v případě vašeho zájmu zhlédněte na YOU TUBE

                        Výukové video pro 4.třídu-Lidské tělo/Human Body

 

5. ročník:

Český jazyk -PL nakopírované-vysvětlení a cvič. na příd.jm.tvrdá

                    (vyzvedněte ve vestibulu školy,jsou opatřeny jmény)

                    malý oranž.PS str.40,41(můžete zkontrolovat v klíči

                    str.65)

Matematika -PS velký str.40,42 celé

                    učebn. mat.str.32,33- zopakujte a nastudujte desetinná

                    čísla - ústně

                    učebn.str.33/9,10,11 -písemně do škol.seš.

                    PL nakopírovaný-procvič.deset.čísel (ve vestibulu školy)

Čtení - číst cokoli (čítanka, vlastní kniha, časopisy...)

Anglický jazyk - nakopírované prac.listy(1.PL - vysvětlení lekce9, ostatní PL rozvoj vaší slovní zásoby- VEGETABLES,HOW ARE YOU? - vyzvedněte ve vestibulu školy, jsou opatřeny vašim jménem)

             - v případě vašeho zájmu můžete naposlouchat angličtinu na

               YOU TUBE: Kurz angličtiny pro samouky:Lekce1,Lekce2,..

Vlastivěda - opakování PL str.23/1-3