Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ze ZŠ a MŠ > Domácí příprava 19. 10. - 23.10. 2020

Domácí příprava 19. 10. - 23.10. 2020Milí žáci, zasíláme úkoly na tento týden - PL budou ve vestibulu školy. Vypracované úkoly přineste nejpozději v pondělí 26.10.2020 (opět do vestibulu školy). Příští týden jsou prázdniny    ( 26.10. - 30.10.) - úkoly už nebudou. V tomto týdnu jsme se vždy připravovali na "Halloween", a proto si můžete přinést svoji vydlabanou dýni na zahradu před školu.Přejeme vám všem hezké dny!!

 1. ročník: Denně číst písmena - samohlásky krátké a dlouhé!!! Všechny úkoly již dostali!!!

  2. ročník: Český jazyk - PS str.11/cv.1 - opsat zbývající dva úryvky a doplň obrázky

                                      - PS str. 12/cv.3 - opište věty a doplňte znaménko za větou. Do závorky za větu vyznačte druh věty písmenem ( O- oznamovací, T- tázací, R -rozkazovací ,P- přací)

                 Čtení - denně číst nahlas z čítanky nebo ze své oblíbené knihy                

Psaní - úkoly mají zadané

       Matematika - úkoly mají zadané v pracovních listech

 

3. ročník: Český jazyk - PS velký str. 18, 19 (opak. párových souhl.)

                                          PS malý zelený str.10,11,12,13 (opak. párových souhl.)

 Matematika - velká str. 23, 24 (opak. násobilek)

                                                     str. 25 celá (násobení 9)

                                  - Počítáme zpaměti 4 - str. 4 (opak. násobilek)

              - Moje počítání 6 - str. 19/1, 2, 3

              Čtení - "Hurá budou knedlíky" - v PS vypracujte úkoly k tomuto článku 

               - čtěte KAŽDÝ DEN!!!!!  Psaní - písanka str. 8

         Anglický jazyk - 3 PL opakování barev (ve vestibulu)

                                           - opakování slovní zásoby ze sešitu (ústní i písemná forma)

 

4. ročník: Anglický jazyk - učeb. str. 22 (opak.slovní zásoby ústní i písemnou formou)

                 - slovíčka ze 3. 4. lekce

                                          - učebn. str.18 (napsat do škol.seš. vše, co vidíš na obrázku

                                      (a ruler, an orange.....)

                                      PS str. 19/1, 2 (zájmena he, she)

  Český jazyk - PS str.22/cv.1 - celé dle zadání

                                                       cv. 2 - celé dle zadání

                                       PS str.23/cv.3 - pokud nemáš pravidla českého pravopisu - pracuj s učebnicí

                                      PS str.23/ cv. 4, 5, 6 - pracuj dle zadání Matematika-  učebnice str. 19/10,11,13,14

                                             str. 20/ 21,22,24,30,31,32

Čtení - vlastní oblíbená četba

 

 

5. ročník: Český jazyk - malý oranž. PS str. 6, 7, 8 (nápověda str.58, klíč str. 59,60)

                                       - velký PS str.14/cv. 6,7(opakování učiva)

                                       - malý oranž. PS str. 13, 14, 15 (opak. vyjmen. slov)

                                       - 2 PL dobrovolné (ve vestibulu - rébusy na vyjmen. slova)

                                       - čtení - čítanka str.17 "Tvůrci ohně"- úkoly v PS

                  Matematika - učeb.str. 25 (podívejte se na vlastnosti násobení - ústně)

                                        - učeb.str. 25/6 - písemně do škol.seš.

                                        - PS str. 34, 36 - celé

                                        - PL nakopírovaný (logické úlohy, řady, geometr.úlohy...) - vypracovat

                                          do škol. seš. nebo do geometr. seš.

                 Anglický jazyk - PS str. 18,str.75 (množství a obaly - dokreslete a doplňte)

                                          - 3 PL(přítomný čas průběhový - 2PL teorie, 1PL doplnit)