Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ze ZŠ a MŠ > Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2021/2022

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2021/2022Ředitelka školy oznamuje, že zápis do 1.ročníku ZŠ se uskuteční v době od 12. 4. do 21. 4. 2021.

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s Opatřením MŠMT ČR č.j. MSMT - 6651/2021-1 a právní předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů, tj. zápis bude organizován bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole.

Informace k organizaci a průběhu zápisu pro školní rok 2021/2022

Zákonní zástupci si od 12. 4. 2021 ve vestibulu školy vyzvednou dopis s potřebnými informacemi a tiskopisy, týkající se zápisu jejich dítěte  do 1. ročníku základní školy.

Postup zákonného zástupce:

  1. vyplnit formulář - žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo                - žádost o odklad povinné školní docházky
  2. vyplnit Zápisní list
  3. doložit prostou kopii rodného listu dítěte ( nemusí být úředně ověřena)
  4. toto vše vložit do obálky a nejpozději 21. 4. 2021 vhodit do schránky umístěné ve vestibulu školy (hlavní vchod ZŠ- nezamyká se)
  5. nevyhovuje-li v závažných případech výše uvedený termín, lze předat materiály po telefonické domluvě ( 327 391 110, 608 329 388 ) i v jiném termínu.

Zákonný zástupce má možnost požádat o odklad povinné školní docházky svého dítěte, není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé. V tomto případě je nutné žádost doložit doporučujícím posouzením

  • příslušného školského poradenského zařízení
  • odborného lékaře nebo klinického psychologa

Dne 23.března 2021                             

Mgr.M.Formánková

   ředitelka školy