Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ze ZŠ a MŠ > Zápis do 1.ročníku základní školy pro školní rok 2020/21

Zápis do 1.ročníku základní školy pro školní rok 2020/21Ředitelka školy oznamuje, že zápis do 1.ročníku ZŠ se uskuteční ve čtvrtek 16. dubna 2020.

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s Opatřením MŠMT ČR č.j. MSMT - 12639/2020-1 a právní předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů, tj. zápis bude organizován bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole.

Informace k organizaci a průběhu zápisu pro školní rok 2020/2021

Zákonní zástupci obdrží do 30.3.2020 do své poštovní schránky dopis s potřebnými informacemi a tiskopisy, týkající se zápisu jejich dítěte  do 1. ročníku základní školy.

Postup zákonného zástupce:

  1. vyplnit formulář - žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo                - žádost o odklad povinné školní docházky
  2. vyplnit Zápisní list
  3. doložit prostou kopii rodného listu dítěte ( nemusí být úředně ověřena)
  4. toto vše vložit do obálky a ve čtvrtek 16. 4. 2020 v čase        14.00 - 16.00 hodin vhodit do schránky umístěné ve vestibulu školy (hlavní vchod ZŠ)
  5. nevyhovuje-li v závažných případech výše uvedený termín, lze předat materiály po telefonické domluvě ( 327 391 110, 608 329 388 ) i v jiném termínu.

Zákonný zástupce má možnost požádat o odklad povinné školní docházky svého dítěte, není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé. V tomto případě je nutné žádost doložit doporučujícím posouzením

  • příslušného školského poradenského zařízení
  • odborného lékaře nebo klinického psychologa

Dne 25.března 2020                              

Mgr.M.Formánková

   ředitelka školy