Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ze ZŠ a MŠ > Procvičování na domácí výuku 18.5. - 22. 5. 2020

Procvičování na domácí výuku 18.5. - 22. 5. 2020 Zdravíme všechny naše milé a pilné žáky!           Pro většinu z vás je to již poslední týden učení na dálku. Už se na vás všechny těšíme a vy jistě také. Vydržte ještě tento týden a v pondělí 25.5. nashledanou! Vaše paní učitelky.

Procvíčování na domácí výuku 18. 5. - 22. 5. 2020

1.ročník

Český jazyk - HLASITÉ ČTENÍ DENNĚ!!!

                   - čtení se slabikami DI,TI,NI - slova slabikář str.66

                   - slabikář str.102-103, PS str 19/1-4

                   - čtení slov se slabikami DĚ,TĚ,NĚ - slabikář str.66

                   - slabikář str 104-105, PS str 20/1,2,4,3-ústně

  Okopírovaný list (dobrovolný) je určen k procvičování písmen CH, F!!

Psaní - písanka str.2, str.3, str.4

         - nácvik písmen P,T, nejprve ve velké zelené písance

Matematika - sčítání typu 12+8, znázorňovat - peníze, počitadlo

                  - PS str.15/1-6, 7- opsat do sešitu

     Procvičovat sčítání do 20 bez přechodu ústně - typu 13+4,15+5!!

Prvouka - Lidské tělo str. 9/6-8

 

2. ročník:

Český jazyk - PS velký str.13/4,5,6

                      PS malý "Pravopisné pětiminutovky" - str. 19, 20

Matematika - PL nakopírované (vestibul) - opak. a procvič. učiva, u slovních úloh napište číslo sl. úlohy, příklad a odpověď

                        ( násobilku začneme ve škole)

Čtení/psaní - 1 stránku v písance, číst cokoli, ale KAŽDÝ DEN

Prvouka - str.14/ celá

 

3. ročník:

Český jazyk - malý zelený PS str. 40, 41, 42 - opak. vyjmen. slov po V

               3 PL nakopírované dobrovolné - rébusy - vyjmen. slova po V

Matematika - PS velký str. 19 - test, str. 20 - test z geometrie

                 ( novou látkou se budeme zabývat už společně ve škole)

Anglický jazyk - tento týden pouze opakování - namaluj do škol. seš. obličej maminky (nebo babičky) a obličej tatínka (dědečka) a popiš je (např. He has got... She has got...)

Čtení - čtěte cokoli - hlasité i tiché čtení s porozuměním, písanku si necháme až do školy

Prvouka - vše jsme dostatečně procvičili, pokračovat budeme společně ve škole

 

4. ročník:

Český jazyk - skloňování - vzor MUŽ

                    - nejdříve v učebnici str.104/1,2-ústně

                    - vzor muž je vzor měkký - koncovky vždy -i                                       ( uč.str.105-růžová tabulka)

                   - PS str.24/1,2 , PS str.25/3-5

        Okopírovaný list je dobrovolný k procvičování!

Matematika - učebnice 3.díl str.5/19-písemné dělení se zkouškou

                   - učebnice str.7/1,2,3,6

                    PS 11/1-7

Přírodověda - PL7/16, PL8/1,2,3

Vlastivěda - učebnice str.43-44, PL23/1-4

                 - učebnice str. 45-46, PL24/1

Anglický jazyk - 4 PL nakopírované (slovesa have got - has got, to be                        -  negativ, there is - there are)

 

5. ročník:

Český jazyk - malý PS str. 47, 48, 49 - opak. příd. jmen

                       (kontrola v klíči)

                        (pokračovat budeme společně ve škole)

Matematika - opakování učiva - do škol.seš.učebn.str. 52/4,7,

                        str. 53/11,12,13,14,15

                        str. 55/10,11,12

Anglický jazyk - YOUTUBE: 32 výukové video -  Dům a  domácnost    /House and Household

                          PL nakopírované - předložky, slovesa to be - negativ

                          (s výukou budeme pokračovat společně ve škole)

Přírodověda - s výukou budeme pokračovat společně ve škole

Vlastivěda - učebnice str.18-19, PL 12/1,2

                   - učebnice str.20-21, PL 13/1