Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ze ZŠ a MŠ > Procvičování na domácí výuku 11.5. - 15. 5. 2020

Procvičování na domácí výuku 11.5. - 15. 5. 2020Procvičování na domácí výuku 11.5. - 15.5. 2020

1 .ročník

Čtení - HLASITÉ ČTENÍ DENNĚ!!!!

           - slab. str. 64 - písmeno F - slova k procvičování

          - slab. str. 98 - Telefon PS 16/1-4

          - slab. str. 64 - písmeno CH - slova k procvičování

          - slab. str. 99 - PS 17/1,2,   3 a 4 - ústně

         - slab.str.100-101 , PS 18/1-3,4-ústně

Vytrhnout písmena F,G - skládat slova

Okopírovaný list je dobrovolný!!!

Psaní - žlutá písanka str. 31-32 - přepis slov a všt

           - nová písanka 3.díl(oranžová) - str.5 - U - nejprve procvičit ve velké zelené písance

Matematika - sčítání do 20 bez přechodu desítky

              - sčítání - rozklad 12+3= 10+2+3=nejprve 2+3,pak přičíst 10

                   - PS 13/1-3, 4-opsat do sešitu

                   - PS 14/1,3,4,5,6,8, 2 - do sešitu opsat

Prvouka - Lidské tělo str.8/1-3

 

2. ročník:

Český jazyk - učebn. str.86,87 - ústně (slabiky TĚ, NĚ)

                      učebn. str.86/2,3,4 - písemně do šk. seš., str.87/2,4 - písemně do šk.seš.

                        PS velký str.12/1,2,3

Matematika - fial. kniha "Moje počítání 5" - str.21

                        PL nakopírovaný (ve vestibulu)-slovní úlohy - do sešitu napište číslo slovní

                        úlohy, vymysli příklad a odpověď

Čtení/psaní - pokračujte 1 stránku v písance, číst cokoli KAŽDÝ DEN

Prvouka - PS str.13

 

3. ročník:

Český jazyk - PS velký str. 16,17,19celé - vyjm. slova po V

                        PS malý zelený str.38,39 (můžete zkontrolovat v klíči str.55)

Matematika - PS velký str.16/7,8, str.17 celá, str.18/7 až 12 (opak. a prohlub. učiva)

Čtení/psaní - písanka str. 23, PL nakopírovaný - ČTENÁŘSKÁ KARTA (určitě jste v této době

                        přečetli alespoň 1 knížku, můžete vyplnit čtenářskou kartu)

Prvouka - 2 PL nakopírované - opak. učiva prvouky 3. roč. (dobrovolné)

Anglický jazyk - uč. str. 62 FACES ústně

                      PL nakop. - nová slovíčka + nové věty - ústně prostudujte

                      do škol. seš. nakresli svůj obličej a popiš (např. I´ve got a big mouth...)

                       PS str. 33 celá, 35 celá

Youtube: další Cotyho video

                 29 výukové video - Ve městě/In my town

4. ročník:

Český jazyk - uč.str 102/7-9 - ústně si odůvodnit

                          PS 23/5

                          PS 23/6 - podst.jm. typu LES, PARK, BŘEH mají v 6.p.č.mn. koncovku -ích (lesích,parcích,březích)

                         Okopírovaný list k procvičování koncovky podst.jm.!!!

Matematika - počítáme do milionu

                  - učebnice 3.díl(ve vestibulu) str.3 - růžová tabulka ústně

                  - uč.str.3/cv.3 - písemně do sešitu

                  - uč.str.4/ cv.4,6,7,8 - písemně do sešitu

                    Okopírovaný list k procvičování !!!

Přírodověda - PL 4/ celá

                      PL 6/ 13,14,15

Vlastivěda - uč.str.40 - 42

                   PL 22/1-3

Anglický jazyk - učebn. str. 55 - Our pets - přečti a do škol. seš. přelož

                         učebn. str. 56 - opiš otázky 1 - 9 a odpověz na ně do škol. seš.

 

5. ročník:

Český jazyk - 3 PL nakop.(vysvětlení vzoru OTCŮV + doplň. koncovek)

                       PS velký str. 23/3

                       PS oranžový str.46 (můžete zkontrolovat v klíči str.66)

Matematika - učebn. str.49/6,11,12,14 - písemně do škol. seš.

                       PL nakopírované - je to stránka z učebn., ale vše můžete vypracovat do listu (odčítání deset. čísel)

                        učebn. str.51/6,8,13,14,15,16 - pís. do škol. seš.

Anglický jazyk - učebn. str.47/52 - přečtěte si denní režim - přeložte do šk. seš.

                       - opište otázky a odpovězte na ně do šk. seš.

                         učebn. str. 49 - přečtěte si Kateś day - Lucyś day - přelož do šk.seš.

                          PL nakopír. (nová slovíčka + příslovce četnosti)

Přírodověda - Proč se střídají roční období 2 PL teorie, 1 PL na doplnění

Vlastivěda - učebnice str.14, PL 9/1,2

                   učebnice str.16-17, PL 11/1

 

INFORMACE - ZÁJMOVÉ KROUŽKY!!!

Zájmové kroužky na škole nejsou povoleny. Pokud budete mít zájem o vrácení poměrné části

účastnického poplatku, podívejte se na www.ddmcaslav.cz - v liště opatření, vyplňte žádost o vrácení poplatku (do 12.6.2020)